Få betalt hvis noen stjeler dine bilder på nett

Hvis noen bruker dine bilder på nett uten ditt samtykke kalles det brudd på opphavsretten. Mange forsøker å kamuflere misbruk ved å redigere orginal bildet. Vi jobber for å oppdage dette og sikre at fotografer får betalt for sine bilder.

%

av alle bilder som blir lastet på internett blir brukt ulovlig uten tillatelse.

få betalt fra kr 10.000 per misbruk.

Hvordan det fungerer

Risikofritt for fotografer. Ingen faste eller løpende kostnader. Vi tar kun en godtgjørelse av fakturabeløpet når vi oppdager misbruk som fører til at du får betalt.

1. Du gir oss tilgang

Du gir oss tilgang til din bildeportefølje. Vi har ingen spesielle eksport krav og finner alltid en løsning.

2. Kontinuerlig skanning

Vi skanner kontinuerlig hele nettet med avanserte skanning verktøy som oppdager når dine bilder blir brukt på på nye nettsteder.

3. Identifiserer brudd

Våre moderne skanning verkøy oppdager brudd også når misbrukeren har redigert bildet.

4. Vi retter kravet

Vi retter kravet med dokumentasjon for deg mot de som har misbrukt dine bilder. I samråd med deg bestemmer vi kravets størrelse.

5. Du får betalt

Straks kravet er betalt overfører vi din betaling til din konto.


I samarbeid med Forsikringsportalen.no

I samarbeid med Forsikringsportalen.no og ekspertisen som ligger der leverer  vi en komplett løsning som oppdager når noen stjeler dine bilder uten ditt samtykke. Deretter sørger vi for at du får betalt for dette.

Markedsdata.no, Portalen Gruppen AS

Klar for å få betalt det du har rett på?

Ta kontakt, og vi håndterer alt det praktiske uten oppstartskostnader eller skjulte gebyrer.