Reguleringer i Europa

 

Ulike land i Europa har forskjellige regler når det kommer til bruk av elektronisk markedsføring som telemarketing, faksmarkedsføring og epostmarkedsføring.

I oversikten under har vi laget en oversikt over hvordan vi har tolket regelverket i de ulike landene. Vi tar forbehold om at oversikten kan inneholde feil og at man må selv sette seg inn i aktuelt regelverk hvis man skal operere i ett av disse landene. Vi tar ikke ansvar for eventuelle feiltolkninger.

 

 

For det første bør man være klar over at medlemslandene i EU kan velge mellom et opt-in-system eller et opt-out-system.

Opt-in-system: Forutgående samtykke fra mottakeren som kreves før sending av uønsket kommersiell kommunikasjon.

Opt-out-system: Ingen sending av uønsket reklame til enkeltpersoner som har nevnt i et register at de ikke ønsker å motta kommersiell kommunikasjon. Tjenesteleverandører må regelmessig sjekke disse registreringsregistrene.

Når det kommer til elektronisk markedsføring må man skille mellom 3 ulike typer:

Telemarketing – Bruk av offentlig tilgjengelige telekommunikasjonstjenester for å ringe uønskede samtaler, for direkte markedsføringsformål.
Faksmarkedsføring – Bruk av offentlig tilgjengelige telekommunikasjonstjenester for uønsket kommunikasjon av materiale, for direkte markedsføringsformål, ved hjelp av faksoverføring, enten den ringte linjen er den for en abonnent som er et individ eller en av en bedriftsabonnent.

E-markedsføring – Bruk av elektroniske posttjenester for uønsket formidling av materiale til direkte markedsføringsformål til en personlig e-postadresse.

 

Oversikt land for land

Østerrike – Telefonsalg er lov.

Tilvalgslovgivning gjelder for alle tre former for direkte markedsføring. Kontrakter knyttet til gevinster, spill eller lotterier,
som avsluttes på telefon, er det ikke tillatt. I tillegg telefonsamtaler med sikte på kalde ringe / uoppfordrede samtaler forbudt hvis den næringsdrivende ikke ber om tillatelse fra forbrukeren.

Belgia – Telefonsalg er lov.

Opt-out gjelder navngitte personer for telemarketing og faksmarkedsføring. Innmelding er nødvendig for e-postmarkedsføring.

Bruk av automatisk telefonsystem med markedsføringsmål uten menneskelig inngripen er det ikke tillatt uten tillatelse fra forbrukeren

Spania – Telefonsalg er lov. Det er pålagt å vaske lister mot “Ikke ring” -registeret.

Næringsdrivende har følgende forpliktelser:
– de skal oppgi identitet og reklame formålet med samtalen i begynnelsen av samtale med forbrukeren
– de er forpliktet til å ringe fra en identifiserbart telefonnummer
– de må informere forbrukerne om deres rett til be om ikke å motta ytterligere kommersiell samtale
– Telefonsalgssamtaler kan ikke foretas: før kl. 9.00 A.M, etter 21:00 PM , i helgene eller på høytider

Danmark – Telefonsalg krever forhåndssamtykke med unntak av:

1) bestilling av bøker,
2) abonnerer på
aviser, ukeblader
og tidsskrifter,
3) meglerforsikring
kontrakter og
4) abonnerer på redning
tjenester eller ambulanse
transportere

Aktører kan ikke uten forutgående forespørsel kommunisere personlig eller gjennom telefon med en forbruker på sin bolig eller arbeidsplass eller annen sted som det ikke er offentlig tilgang til med tanke på innhente, umiddelbart eller senere, et tilbud eller aksept av et tilbud om å inngå en kontrakt.

Finland – Telefonsalg er lov.

Opt-out gjelder navngitte personer for telemarketing, faksmarkedsføring og e-postmarkedsføring. Alternativet må gis for å tillate fravalg for hver e-postmarkedsføringskommunikasjon.

Frankrike – Telefonsalg er lov. Telemarketing, faks- og e-postmarkedsføring er fravalgt når det markedsføres til alle navngitte personer. Imidlertid kan e-postmarkedsføring bare gjennomføres uten forhåndsgodkjenning hvis e-posten er forretnings- / funksjonsrelatert og det må gis et alternativ for både den spesifikke markedsaktiviteten og selve databasen.

Tyskland – Telefonsalg er ikke lov.

Opt-in-lovgivning gjelder for alle tre former for direkte markedsføring til alle navngitte personer, SOHO-organisasjoner og bedriftsenheter.

Irland – Telefonsalg er lov.

Opt-out gjelder navngitte personer for telemarketing, faksmarkedsføring og e-postmarkedsføring. Alternativet må gis for å tillate fravalg for hver e-postmarkedsføringskommunikasjon.

Mobiltelefonnumre blir automatisk beskyttet fra direkte markedsføringsanrop (krever forhåndsgodkjenning).
Automatisert anropsmaskin (f.eks. Autodiallere) eller elektronisk e-post ikke tillatt.

Norge – Telefonsalg er lov, men krever vask mot reseravasjonsregisteret. Uttrekk som er gjort må vaskes hver 4. uke.

Opt-out gjelder navngitte personer for telemarketing og faksmarkedsføring og opt-in for e-postmarkedsføring. For bedrifter finnes det ikke noe reservasjonsregister. Det er viktig å merke seg at for aktører som benytter seg av epost markedsføring så kan de kun sende til generiske (upersonlige) epost adresser til bedrifter uten forhåndssamtykke. Bedrifter skal ha anledning til å kunne “Melde seg ut” hvis de ikke ønsker å motta flere eposter.

Sverige – Telefonsalg er lov.

Fravalg gjelder alle tre markedsføringsformene der mottakeren er en navngitt person. Overføring av data utenfor EU er bare tillatt med individets samtykke.

Sveits – Telefonsalg er lov.

Opt-out gjelder navngitte personer for telemarketing. Opt-in gjelder gjelder faks- og e-postmarkedsføring. 

Nederland – Telefonsalg er lov.

Opt-out gjelder navngitte personer for telemarketing, faksmarkedsføring og e-postmarkedsføring. 

Selgere må informere forbrukeren på vegne av hvilken aktør de ringer og hva formålet er av telefonsamtalen (for å selge noe). Under en telefonsamtale må selgere spørre om de får lov til å ringe forbrukeren igjen, og om forbrukeren ønsker å bli registrert i ‘ikke ring meg-registeret’.
Selgere har ikke lov til å ringe forbruker som er registrert i ‘ikke ring meg-registeret’.

Storbritannia – Telefonsalg er lov.

Telemarketing og faksmarkedsføring er opt-out. Videre er CTPS-registret (Corporate Phone Preference Service) og et lignende register for faksinnstillinger (FPS) på plass for navngitte personer som ikke ønsker å motta denne kommunikasjonen. E-postmarkedsføring er fravalgt forutsatt at e-posten er forretnings- / funksjonsrelatert, og et alternativ for fravalg er gitt for hver kommunikasjon.

Selv om selskaper og organisasjoner har lov til å gjøre telefonsalg, de kan ikke ringe deg hvis du har:
– fortalte dem tidligere at du ikke vil motta telefonsalg fra dem; eller
– registrerte nummeret ditt med telefonen Preferansetjeneste (TPS) eller bedriftstelefon Preferansetjeneste (CTPS), med mindre du har gjort det tidligere gitt et selskap tillatelse til å ringe markedsføring til deg (f.eks. ved å krysse av eller krysse av for en kryssrute på en skjema når du starter en ny tjeneste eller får et produkt fra selskapet). Loven skiller mellom direkte telesalg samtaler (der det er en person på linjen) og automatiserte markedsføringsanrop når en er spilt inn markedsføringsmelding.

Hellas – Telefonsalg er forbudt uten forhåndssamtykke.

En forbruker anses å ha gitt samtykke, hvis han har tidligere blitt spurt og har tydelig sagt ja til avsløre telefonens kontaktinformasjon for produktsalg eller kommersielle formål. Hvis en forbruker har en gang samtykket, beholder han retten til å trekke tilbake slikt
samtykke når han vil i fremtiden. Hvis en forbrukeren har ikke gitt samtykke, og likevel mottar han uønskede samtaler og SMS ’for produktsalg eller kommersielle formål, har han rett til å sende inn en klage til vedkommende myndigheter (som i Hellas er Datatilsynet).
E-post til forbrukere for produktsalg eller generelt kommersielle formål er tillatt uten forutgående samtykke, forutsatt at: (a) e-postadresser har blitt samlet inn i sammenheng med eldre juridiske transaksjoner, (b) forbrukere gis rett til nekte fremtidig bruk av e-postadressene sine til produktsalg eller kommersielle formål, hvis de ønsker det.

Kroatia – Telefonsalg lovlig

Når den næringsdrivende kontakter forbrukeren via telefon, er det nødvendig å oppgi identiteten hans eller identiteten til personen på hvis vegne han / hun er kontakte forbrukeren for. Det må også påpekes visse forhåndskontraktuelle opplysninger under telefonsamtalen, nærmere bestemt naturen av varer det gjelder, informasjon om den næringsdrivende, pris på varer samt betingelser, frister og
prosedyren som er nødvendig for at forbrukeren kan utøve sin rett til å trekke seg fra kontrakten. Det er det også obligatorisk å levere all prekontraktuell informasjon på papir eller annet passende holdbart medium etter ordningen over telefon.

Latvia – Telefonsalg lovlig ved samtykke

Før kunde samtykker kreves det av aktøren å gi følgende informasjon: navn og adresse av juridisk person i hvis kommersielle navn kommunikasjon distribueres, produkt eller tjeneste som vil bli annonsert, ved hjelp av elektroniske måter kommersiell kommunikasjon vil bli sendt. Denne informasjon gir mottakeren mulig til å vurdere hva dette er og ta stilling til om de ønsker å gi samtykke før videre informasjon gies.

Luxenburg – Telefonsalg mulig ved forhåndssamtykke

Hvis den næringsdrivende har mottatt kontaktinformasjon fra forbruker, har han tillatelse til å bruke den for å selge lignende varer eller tjenester som kunden har kjøpt fra den næringsdrivende tidligere. Imidlertid må den næringsdrivende informer forbrukeren om at han har rett til å motsette seg bruk av hans kontaktinformasjon når som helst.

 

w

Få et uforpliktende tilbud

Fyll ut kontaktskjemaet under, så kontakter vi deg snarest
Kontaktskjema listeuttrekk
Type listeuttrekk *