Treff Beslutningstakere i Planlagte Byggeprosjekter

Vi har oversikt over alle planlagte byggeprosjekter i privatsektor i Norge – i motsetning til åpne tilgjengelige kilder som kun inneholder offentlige anskaffelser.

Motta kvalifiserte møter med beslutningstagere for planlagte byggeprosjekter i privatsektor.

Vi sørger for at du kommer i kontakt på riktig tidspunkt; enten det er i planleggings- og designfasen, anbudsfase, under selve byggefasen, eller ved prosjektets ferdigstillelse.

Hvorfor bruke oss?

Vi sørger for at du kommer i kontakt på riktig tidspunkt; enten det er i planleggings- og designfasen, anbudsfase, under selve byggefasen, eller ved prosjektets ferdigstillelse.

  • Spar tid og ressurser med kontakt med kvalifiserte beslutningstagere.
  • Vi har tilnærmet komplett løpende oversikt over planlagte byggeprosjekter i privatsektor.
  • Vi etablerer direkte linje på vegne av ditt firma til beslutningstakere involvert i prosjektene.
  • Du blir satt i kontakt på riktig tidspunkt i byggefasen.
  • Øk dine salgsmuligheter med vår strategiske data-drevne tilnærming.

Hvem Passer Tjenesten For

R

Advokatkontorer Spesialisert på Eiendomsrett:

Advokater som spesialiserer seg på eiendomsrett trenger tilgang til byggeprosjekter for å tilby juridiske tjenester, inkludert kontraktforhandlinger, tvisteløsninger, og due diligence.

R

Forsikringsbransjen:

Forsikringsselskaper- og meglere som spesialiserer seg på byggebransjen ser etter prosjekter som krever deres tjenester for å tilby risikostyring og forsikringsprodukter.

R

Eiendomsutviklere:

Eiendomsutviklere som ønsker å utvide sine prosjektporteføljer og finne nye muligheter for investeringer.

R

Bygg- og Anleggsselskaper:

Selskaper som søker innsikt i kommende prosjekter for å forberede anbud og ekspansjonsplaner.

R

Arkitekt- og Designfirmaer:

Arkitekter og designere som ønsker å bidra i tidlige faser av byggeprosjekter, fra konseptualisering til designutvikling.

Strategiske Faser for Kontakt

Å komme i kontakt med beslutningstagere på riktig tidspunkt i en byggeprosess kan være avgjørende for å maksimere salgs- og samarbeidsmuligheter. 

1. Planleggings- og Designfasen

Tidlig Planlegging: Når prosjektomfanget blir definert. Muligheter for konsulenter, arkitekter og juridiske tjenester, samt eiendomsmeglere og markedsføringsbyråer for å sikre tidlig markedsinteresse og forhåndssalg. 

Designutvikling: Når detaljene i designet fastsettes. Viktig for leverandører av spesialmaterialer, designløsninger og innovative teknologier.

2. Anbudsfase

Når prosjektet er klart for tilbudsforslag.

Viktig for entreprenører, underleverandører og leverandører av byggevarer og utstyr som ønsker å gi tilbud på leveranser eller tjenester.

3. Byggefase

Tidlig Byggefase: Når grunnarbeidet og rammearbeidet starter. Viktig for leverandører av byggematerialer og utstyr.

Midtveis: Når interiøret og de tekniske installasjonene blir prioritert. Viktig for spesialister innenfor elektriske systemer, VVS (varme, ventilasjon, og sanitær), og interiørdesign.

Avsluttende Byggefase: Når bygget nærmer seg ferdigstillelse. Viktig for firmaer som tilbyr sluttføringstjenester og landskapsarbeid.

4. Ferdigstillelse

Når byggeprosjektet er ferdigstilt og klart for utleie eller salg. Muligheter for blant annet aktører som tilbyr vedlikehold, fasilitetsstyring, sikkerhetssystemer og oppgraderingstjenester.

Hvordan Tjenesten Fungerer

1. Behovsavklaring

Vi avklarer med deg hvilke type byggeprosjekter som er interessante og hvor i byggefasen du ønsker å bli satt i kontakt.

2. Daainnsamling og Analyse

Basert på dine spesifikasjoner, samler vi inn og analyserer data om aktuelle byggeprosjekter.

3. Filtrering

Vi filtrer ut og prioriteter treff på planlagte byggeprosjekter innenfor ditt søk.

4. Identifisering av Beslutningstakere:

For hvert kvalifiserte prosjekt, identifiserer vi dine relevante beslutningstakere – enten det er ansvarlig arkitekt, entreprenør og andre.

5. Forberedelse til møte

For å maksimere møtets potensial, forbereder vi deg med nødvendig bakgrunnsinformasjon og innsikt om prosjektet og beslutningstakeren.

6. Vellykkede Møter, Målbare Resultater:

Din suksess er vår prioritet. Hvert møte skal være en mulighet til å bygge sterke forretningsforbindelser, og øke dine inntektsmuligheter.